ચીનનો માલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીનનો માલ

  • 1

    ચીનની બનાવટનો માલ.

  • 2

    લાક્ષણિક તકલાદી માલ.