ચીનનો શાહુકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીનનો શાહુકાર

  • 1

    ચોર; શઠ.