ચીબડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીબડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક પક્ષી.

  • 2

    લાક્ષણિક બહુ બોલ બોલ કરતી સ્ત્રી.

મૂળ

રવાનુકારી