ચીભડાચોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીભડાચોર

  • 1

    નાની નજીવી ચીજ ચોરનારો; નજીવો ગુનેગાર.