ચીમટી બોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીમટી બોડવી

  • 1

    ચૂંટી ખણવી.