ચીમડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીમડું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કાપણી થઈ ગયા બાદ જુવાર બાજરીના ખેતરમાં રહેલા કુમળા રોપ-છોડવા.