ચીમડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીમડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાપણી થઈ ગયા બાદ જુવાર બાજરીના ખેતરમાં રહેલા કુમળા રોપ-છોડવા.