ચીરિયાં નાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીરિયાં નાખવાં

  • 1

    તે અથાણું તૈયાર કરવું- બનાવવું.