ચીરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીરો

પુંલિંગ

  • 1

    લાંબો પાતળો કકડો (ચીરીને પાડેલો).

  • 2

    ફાટ; તરડ; કાપ.

  • 3

    ઓવારો; ઘાટ.