ચીલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીલ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વનસ્પતિમાંથી દૂઝતો ચીકણો રસ; ચીક.

  • 2

    એક વનસ્પતિ.

  • 3

    એક પંખી; સમડી.