ચીલો કાપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીલો કાપવો

  • 1

    ગાડાવાટ છોડીને હાંકવું.

  • 2

    ચાલુ રિવાજથી જુદા પડવું.