ચીલે ચીલે ચાલ્યા કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીલે ચીલે ચાલ્યા કરવું

  • 1

    યંત્રવત્ રૂઢિને આધીન રહી વર્તવું.