ચીસ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચીસ ખાવી

  • 1

    ત્રાસી જવું; ખો ભૂલી જવી; ફરી તેમ કરવાની હિંમત ન રહેવી.