ચોકટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકટ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગંજીફાનાં પાનની એક ભાત; ચોકડી.