ચોકઠે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકઠે ચડવું

  • 1

    ઉમરે ચડવું; ઘેર જવું.

  • 2

    સંબંધ રાખવો.