ચોકડી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકડી પડવી

  • 1

    લખાણ ખોટું હોવાથી તેના ઉપર પરીક્ષકે ચોકડી ખેંચવી; નપાસ થવું.