ચોકેથી ઊઠવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકેથી ઊઠવું

  • 1

    મરણની અણીએ પહોંચી સાજા થવું.