ચોકસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકસી

પુંલિંગ

  • 1

    સોનારૂપાનો કસ કાઢનાર.

  • 2

    સોના-રૂપાનો ધંધો કરનાર.

  • 3

    એક અટક.

  • 4

    ચોકસાઈ; ચોકસપણું.

  • 5

    ખાતરી.

  • 6

    સાવધાની; ખબરદારી.