ચોકા પર ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકા પર ઉતારવું

  • 1

    મરણપથારીએ સુવાડવું.