ચોકા પર લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકા પર લેવું

  • 1

    મરણપથારીએ સુવાડવું.