ચોકી ઉપર હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકી ઉપર હોવું

  • 1

    ચોકીના કામ ઉપર હોવું.