ચોકી પર લઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકી પર લઈ જવું

  • 1

    પોલીસ 'ગેટે' ફરિયાદ કરવા લઈ જવું.