ચોકી પહેરામાં મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકી પહેરામાં મૂકવું

  • 1

    સખત જાપતા હેઠળ રાખવું.