ચોકી પહેરો રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકી પહેરો રાખવો

  • 1

    જાપતો રાખવો.