ચોકી રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકી રાખવી

  • 1

    ચોકી કરવી.