ચોકો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકો દેવો

  • 1

    અબોટ દઈ ચોકો કરવો.

  • 2

    ગોટાળો કરવો; કામ બગાડવું.