ચોકે નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોકે નાખવું

  • 1

    મરણપથારીએ સુવાડવું.