ચોખ્ખું કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખ્ખું કહેવું

  • 1

    સાફસાફ કહેવું; બેધડક કહેવું.