ચોખ્ખું ફૂલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખ્ખું ફૂલ

વિશેષણ

  • 1

    ફૂલ જેવું-ખૂબ ચોખ્ખું.