ગુજરાતી

માં ચોખંડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોખંડ1ચોખંડુ2

ચોખંડ1

વિશેષણ

 • 1

  ચોખંડું; ચારખણિયું.

 • 2

  ચોરસ.

 • 3

  ચાર ખંડવાળું.

ગુજરાતી

માં ચોખંડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોખંડ1ચોખંડુ2

ચોખંડુ2

વિશેષણ

 • 1

  ચારખણિયું.

 • 2

  ચોરસ.

 • 3

  ચાર ખંડવાળું.

પુંલિંગ

 • 1

  ચોખંડી આકૃતિ.

 • 2

  [ચો=ચાર+ખંડ] ચારે ખંડ (પૃથ્વીના).