ચોખલિયાવેડા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખલિયાવેડા

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    વટાળ બહુ પાળતા હોઈએ એમ બતાવવું તે; અતિ ચોખલિયાપણું કે તેવો દેખાવ.