ચોખાભાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખાભાર

વિશેષણ

  • 1

    એક ચોખાના વજન જેટલું.

  • 2

    લાક્ષણિક જરાક.