ચોખા ઓરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખા ઓરવા

  • 1

    રાંધવા માટે ચોખા આધણમાં નાખવા.