ચોખા ખાઉં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખા ખાઉં

  • 1

    તું મરે! (એક ગાળ).