ચોખા ચવરાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખા ચવરાવવા

  • 1

    મંતરેલા ચોખા ચવરાવી ગુનેગાર પકડવાનો પ્રયત્ન કરવો.