ચોખા નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખા નાખવા

  • 1

    સ્ત્રીએ નાતરું કરવું.

  • 2

    ખોળો ભરવો; સીમંત કરવું.