ચોખા ભેગી ઈયળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખા ભેગી ઈયળ

  • 1

    મોટા ભેગું નાનું (તારા).