ચોખા મૂકવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખા મૂકવા

  • 1

    આમંત્રણ આપવું.