ચોખા રાંધું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોખા રાંધું

  • 1

    તું મરે! (એક ગાળ).