ચોઘડિયાં વાગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોઘડિયાં વાગવાં

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક -ની તૈયારી થવી; -નું બનવું નજીક હોવું.