ચોટલી બાંધીને મંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોટલી બાંધીને મંડવું

  • 1

    ખૂબ ભણવા લાગવું.