ગુજરાતી

માં ચોટાડાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોટાડાવું1ચોંટાડાવું2

ચોટાડાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ચોટાડવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ચોટાડાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચોટાડાવું1ચોંટાડાવું2

ચોંટાડાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ચોટવું' 'ચોટાડવું'નું કર્મણિ.