ચોટ રહેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોટ રહેવી

  • 1

    બાળકને મળવિકાર રહેવો.