ચોત્રીસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોત્રીસા

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    ચોત્રીસ સાથે ૧ થી ૧૦ સુધીની સંખ્યાના ગુણાકારનો ઘડિયો.