ગુજરાતી માં ચોપડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોપડ1ચોપડ2

ચોપડ1

વિશેષણ

 • 1

  ચાર પડવાળું.

ગુજરાતી માં ચોપડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોપડ1ચોપડ2

ચોપડું2

વિશેષણ

 • 1

  ચાર પડવાળું.

ગુજરાતી માં ચોપડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોપડ1ચોપડ2

ચોપડું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ચાર પડવાળી રોટલી.

 • 2

  ચોપડી [તિરસ્કારમાં].

ગુજરાતી માં ચોપડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોપડ1ચોપડ2

ચોપડ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  (ચોપડવાનું તે) ઘી.

 • 2

  વહાણને ચોપડવાનો રંગ.

મૂળ

प्रा. चोप्पड ; 'ચોપડવું' ઉપરથી

ગુજરાતી માં ચોપડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચોપડ1ચોપડ2

ચોપડું

વિશેષણ

 • 1

  ચીકટું.

 • 2

  ચીકણું; લીસું.

 • 3

  લાક્ષણિક ખુશામતિયું.

મૂળ

જુઓ ચોપડવું