ચોપડાં ફાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોપડાં ફાડવાં

  • 1

    ચોપડી ખૂબ વાંચવી-ભણવી (વ્યંગ કે તુચ્છકારમાં).