ચોપડો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોપડો કાઢવો

  • 1

    વિગતવાર નોંધ કાઢવી; ઈતિહાસ કાઢવો.