ચોપડું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોપડું કરવું

  • 1

    ઘી કે ચીકટ ખવરાવવું.