ચોપાટ ખોલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોપાટ ખોલવી

  • 1

    ચોપાટનું કપડું પાથરી તે રમત શરૂ કરવી.