ચોપાટ ઢાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચોપાટ ઢાળવી

  • 1

    ચોપાટનું કપડું પાથરી તે રમત શરૂ કરવી.